Behöver jag teckna någon försäkring?

Vi rekommenderar våra kunder att teckna en försäkring. Försäkringsbolagen försäkrar inte kunders innehav i vår bransch, det är endast ditt eget försäkringsbolag som gör det.

Vad gäller försäkring för innehållet i din box så ingår det oftast i din normala hemförsäkring och räknas som ett förråd på annan plats.

Vi rekommenderar våra kunder att kontakta sitt försäkringsbolag för att kontrollera att så är fallet.

 

Kontakta oss för mer information.

Läs mer om

Förbjudet gods
Säkerhet och tillgång
Magasinering