Vad man inte får magasinerina i sin Smartbox!

Du FÅR INTE magasinera något i din Smartbox som är:

Flytande
Explosivt
Giftigt
Farligt
Brännbart
Frätande
Olagligt eller oersättligt

Sådana föremål innefattar men är inte begränsade till följande:

Aerosolburkar
Rengöringskemikalier
Skjutvapen och – eller ammunition
Bränslen / oljor
Mat (inklusive mat som förvaras i glasburkar)
Insekticider
Flytande blekmedel
Levande djur
Levande växter
Tändstickor / ljus / tändare
Färger / lacker
Thinner
Propan

Om du har några frågor om förbjudna föremål, vänligen kontakta oss på 010-330 02 20 för mer information.

Läs mer om:

Försäkring
Ett mobilt förråd
Fördelar med mobil magasinering